Rychly zaznam

C.vyrobku Nazov vyrobku Mnozstvo Obsah jednotky